Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH Urząd Gminy Rząśnik informuje, że od 1 do 15 września 2016 r. można składać wnioski o stypendia szkolne. Stypendium przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Rząśnik, począwszy od klasy I szkoły podstawowej do czasu ukończenia kształcenia. Stypendia szkolne są pomocą o charakterze...

APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII

W Polsce wystąpiły kolejne ogniska afrykańskiego pomoru świń ( ASF) spowodowane nieodpowiedzialnym postępowaniem człowieka. Apeluje do rolników, których gospodarstwa znajdują się w strefach, gdzie wprowadzono restrykcje weterynaryjne ,aby nie nabywali świń bez oznakowania i świadectw zdrowia oraz z niewiadomego źródła. Należy...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku prowadzi nabór na kolonie w górach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku prowadzi nabór na kolonie w górach. Więcej na stronie: http://rzasnik.naszops.pl/

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 14 czerwca 2016r. Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 ) zwołuję XXIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 21 czerwca 2016r. o...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2016r. poz.446 ) zwołuję XXII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 kwietnia 2016r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym...

Program Stypendiów Pomostowych

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przystąpiła do XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Są to stypendia na pierwszy rok studiów dla tegorocznych maturzystów z terenu LGD „RW”. Wysokość stypendium dla jednego maturzysty wynosi 5 000zł wypłacane w 10 miesięcznych ratach po...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn.zm) zwołuję XX sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 17 marca 2016r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

Informacje dla Beneficjentów odnośnie funkcjonowania sieci szerokopasmowej LTE w Gminie Rząśnik

Gmina Rząśnik, informuje iż wszelkie zgłoszenia serwisowe, problemy techniczne z działaniem usługi Internetu LTE (przerwy w dostawie, niska prędkość, inne zdarzenia) należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 350 63 13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w zakresie obsługi technicznej prosimy...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn.zm) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 16 lutego 2016r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Rząśnik informuje, iż w bieżącym 2016 r. organizowany jest jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego par, które zawarły związek małżeński w 1965 r., 1966 r. oraz 1955 r. i 1956 r. i przynajmniej jeden ze współmałżonków jest zameldowany na terenie gminy Rząśnik. W...