Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn.zm) zwołuję XX sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 17 marca 2016r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

Informacje dla Beneficjentów odnośnie funkcjonowania sieci szerokopasmowej LTE w Gminie Rząśnik

Gmina Rząśnik, informuje iż wszelkie zgłoszenia serwisowe, problemy techniczne z działaniem usługi Internetu LTE (przerwy w dostawie, niska prędkość, inne zdarzenia) należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta pod numerem telefonu: 22 350 63 13. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów w zakresie obsługi technicznej prosimy...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn.zm) zwołuję XIX sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 16 lutego 2016r. o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A Wójt Gminy Rząśnik informuje, iż w bieżącym 2016 r. organizowany jest jubileusz 50-lecia i 60-lecia pożycia małżeńskiego par, które zawarły związek małżeński w 1965 r., 1966 r. oraz 1955 r. i 1956 r. i przynajmniej jeden ze współmałżonków jest zameldowany na terenie gminy Rząśnik. W...

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce Terenowy Zespół Doradczy w Wyszkowie

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Ostrołęce Terenowy Zespół Doradczy w Wyszkowie Informuje, że dnia 21.01.2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Rząśniku odbędzie się szkolenie na temat: „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - ogólne założenia". Zapraszam Rębała...

Świadczenie rodzicielskie

Rząśnik, 31.12.2015r. Świadczenie rodzicielskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że, począwszy od stycznia 2016 roku, 1 tys. zł miesięcznie przez rok będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Świadczenie...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym...

INFORMACJA o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w gminie Rząśnik

Wójt Gminy Rząśnik informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), w Urzędzie Gminy Rząśnik w pokoju Nr 6, począwszy od miesiąca stycznia 2016 r., w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 900 do 1300 będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w...

Informacja o dniu wolnym od pracy

Urząd Gminy w Rząśniku informuje, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy za święto 26 grudnia 2015r. przypadające w dniu wolnym od pracy. W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu proszę kontaktować się z Panią Beatą Karpińską – Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem...

Informacja

Rząśnik, dnia 08.12.2015r. INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) będą rozdawane jabłka dla klientów GOPS oraz innych osób w trudnej sytuacji. Owoce wydawane będą w ramach współpracy z Bankiem Żywności. Jabłka wydawane będą przy budynku Urzędu...