Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedłużony termin składania wnisoków obszarowych do ARiMR

Przedłużony termin składania wniosków

Zapraszamy na wystawę Kurpioskie Fajoskie - Kobiety/Portrety/Kultura - bohaterki projektu Kurpioskie!Fajoskie!- w holu Urzędu Gminy w dniach: 30.04.-22.05.2015r.

Zapraszamy na wystawę Kurpioskie Fajoskie - Kobiety/Portrety/Kultura - bohaterki projektu Kurpioskie!Fajoskie!- w holu Urzędu Gminy w dniach: 30.04.-22.05.2015r. Projekt oraz portal internetowy Kurpioskie! Fajoskie! to prezentacja sylwetek artystek i twórczyń kultury regionalnej. 25 artystek regionalnych, twórczyń i animatorek kultury...

Dłużej będą przyjmowane wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 r.

Dłużej będą przyjmowane wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2015 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RZĄŚNIK

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY RZĄŚNIK Informujemy, że Gmina Rząśnik przystąpiła do opracowywania strategicznego dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rząśnik". Głównym celem planu jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku...

Godziny pracy Urzędu w dniu 3.04.2015r.

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2015 roku (piątek) Urząd Gminy jest czynny do godz.1300

SESJA  RADY  GMINY

VI SESJA RADY GMINY

Rada Gminy na VI Sesji zajęła się niżej wymienionym problemami : 1.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 16 lutego 2015r do 26 marca 2015 roku. 2.Podjęcie uchwał: a)zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2015 – 2018, b)w sprawie...

Zaproszenie

Zaproszenie na spotkanie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla obszaru NATURA 2000

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 26 marca 2015r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

WAŻNY KOMUNIKAT

Wyszków, 2015-03-11 Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. -Prawo geodezyjne i kartograficzne (DZ. U. 2010.193.1287 ze zm.) STAROSTA POWIATU WYSZKOWSKIEGO podaje do publicznej wiadomości informację że w dniach od 30 marca 2015 roku do 20 kwietnia 2015 roku, w godz. od 8 - 16, w siedzibie Starostwa Powiatowego w...

Wolontariat w Gminie Rząśnik

Wolontariat- to dobrowolna i bezpłatna pomoc na rzecz drugiego człowieka. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku prowadzi nabór wolontariuszy. Jeśli: jesteś w wieku powyżej 12 lat lubisz pomagać innym masz wolny czas, chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami lubisz poznawać nowych ludzi Dołącz do nas i zostań wolontariuszem. ...