Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 listopada 2015r. o godz 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

INFORMACJA

Urząd Gminy w Rząśniku uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 29 października 2015r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Zmiana godzin pracy Biura Powiatowego ARiMR w Wyszkowie

W związku z naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę Biuro Powiatowe ARiMR w Wyszkowie wydłuża godziny pracy jak niżej: - w dniach 28-29.09.2015r. w godz. 7.30 - 18.00, - w dniu...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 29 września 2015r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 03 września 2015r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Informacja o dniu wolnym od pracy

INFORMACJA Urząd Gminy w Rząśniku informuje, że dzień 14 sierpnia 2015 roku (piątek) jest dniem wolnym od pracy za święto 15 sierpnia 2015r. przypadające w dniu wolnym od pracy. W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu proszę kontaktować się z Panią Beatą Karpińską – Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IX sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 24 czerwca 2015r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

Sesja Rady Gminy

INFORMACJA o SESJI

INFORMACJA W dniu 21 maja 2015 r. obradowała Rada Gminy na VII Sesji W Sesji Rady Gminy wziął udział Komendant Powiatowy Policji w Wyszkowie, prosząc Radnych o wsparcie finansowe na zakup radiowozu. Radni zajęli się niżej wymienionymi sprawami: 1.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 26...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 11 maja 2015r. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję VII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 21 maja 2015r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej...