Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 198.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 198.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rząśnik Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017r....

Zarządzenie Nr 197.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Rząśnik.

Zarządzenie Nr 197.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci w wieku szkolnym objętych wsparciem Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Zarządzenie Nr 196.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 196.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) zarządzam, co następuje: §1. ...

Zarządzenie Nr 195.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na 2018 rok

Zarządzenie Nr 195.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na 2018 rok Na podstawie art.238, ust. 1 i 2, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: ...

Zarządzenie Nr 194.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Zarządzenie Nr 194.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przedstawienia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art.230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz.1870 z późn.zm.) zarządzam,...

Zarządzenie nr 193.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2017 roku w sprawie aneksu do Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, Instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rząśnik oraz zmiany osoby pełniącej funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Zarządzenie nr 193.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 października 2017 roku w sprawie aneksu do Polityki bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych, Instrukcji określającej sposób zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Rząśnik oraz zmiany osoby pełniącej...

Zarządzenie Nr 192.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 października 2017roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik na koniec III kwartału 2017 roku

Zarządzenie Nr 192.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 października 2017roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik na koniec III kwartału 2017 roku Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2016r. poz.1870 z późn. zm./ zarządzam, co następuje: ...

Zarządzenie Nr 191.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII.153.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2017

Zarządzenie Nr 191.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII.153.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym...

Zarządzenie Nr 190.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2017/2018.

Zarządzenie Nr 190.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2017/2018. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004...

Zarządzenie Nr 189.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji

Zarządzenie Nr 189.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania komisji do wyboru Agenta Emisji Obligacji Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz § 6 Uchwały Nr XLI.192.2017 Rady Gminy Rząśnik...