Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 213.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 213.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz....

Zarządzenie Nr 209.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018 roku

Zarządzenie Nr 209.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia...

Zarządzenie Nr 207.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik, w roku szkolnym 2018/2019 oraz wprowadzenia jednolitego wzoru dokumentów

Zarządzenie Nr 207.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina...

Zarządzenie Nr 205.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. kontroli prac w zakresie wykonania planu naprawczego sieci szerokopasmowej Gminy Rząśnik, podpisanego w dniu 17.01.2018r

Zarządzenie Nr 205.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. kontroli prac w zakresie wykonania planu naprawczego sieci szerokopasmowej Gminy Rząśnik, podpisanego w dniu 17.01.2018r §1. Do obowiązków zespołu należy bieżący nadzór nad pracami wykonywanymi przez Gwaranta...

Zarządzenie Nr 204.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna i ul. Jasna”.

Zarządzenie Nr 204.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna i ul. Jasna”. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -...

Zarządzenie Nr 203.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 10.01.2018 r. w sprawie zmian powołania zespołu interdyscyplinarnego

Zarządzenie Nr 203.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 10.01.2018 r. w sprawie zmian powołania zespołu interdyscyplinarnego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 poz. 1875 ) oraz art. 9 a ust. 2, ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie...

Zarządzenie Nr 201.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rząśnik w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2018r.

Zarządzenie Nr 201.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Rząśnik w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2018r. Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. z 2016 r., poz. 1666 ze...

Zarządzenie Nr 200.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 grudnia 2017roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Zarządzenie Nr 200.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 grudnia 2017roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2342/./ zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji, jak następuje: §1. Inwentaryzację metodą spisu z natury...

Zarządzenie Nr 199.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 199.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2018 roku. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo...

Zarządzenie Nr 198.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 198.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 21 listopada 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 18/2011 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Rząśnik Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2017r....