Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 229.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 229.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Rząśnik Na podstawie § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Rząśniku wprowadzonym Zarządzeniem...

Zarządzenie Nr 228.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory”.

Zarządzenie Nr 228.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory”. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Zarządzenie Nr 227.2018 Wójta Gminy w Rząśniku z dnia 27.06.2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy w Rząśniku w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 227.2018 Wójta Gminy w Rząśniku z dnia 27.06.2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy w Rząśniku w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 7 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz.994) w...

Zarządzenie Nr 226.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2018/2019”.

Zarządzenie Nr 226.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2018/2019”. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...

Zarządzenie Nr 225.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 225.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji Na...

Zarządzenie Nr 224.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 224.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj....

Zarządzenie Nr 223A.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkól podstawowych i gimnazjów w gminie Rząśnik z celu pozyskania dofinansowania realizacji projektów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020

Zarządzenie Nr 223A.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 21 maja 2018r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb szkól podstawowych i gimnazjów w gminie Rząśnik z celu pozyskania dofinansowania realizacji projektów edukacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 Na...

ZARZĄDZENIE Nr 223.2018 Wójta Gminy w Rząśniku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości

ZARZĄDZENIE Nr 223.2018 Wójta Gminy w Rząśniku z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie upoważnienia geodety do przeprowadzenia czynności ustalenia przebiegu granic rozgraniczanych nieruchomości Na podstawie art. 31 w zw. z art. 43 pkt 2 i art. 11 ustawy z 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2017, poz.2101 ze zm.) §1. ...

Zarządzenie Nr.222.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie*. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochudno”.

Zarządzenie Nr.222.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie*. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ochudno”. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst...

Zarządzenie Nr 221.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 221.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r....