Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 187.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna i ul. Jasna”.

Zarządzenie Nr 187.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rząśnik ul. Spokojna i ul. Jasna”. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku...

Zarządzenie Nr 186.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Rząśniku

Zarządzenie Nr 186.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wskazania imienia Szkole Podstawowej w Rząśniku Na podstawie art. 30. ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) i §21 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca...

Zarządzenie Nr 185.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 185.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2017 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za pierwsze półrocze 2017 roku Na...

Zarządzenie Nr 184.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 sierpnia 2017roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2017 roku

Zarządzenie Nr 184.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 sierpnia 2017roku w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnik za pierwsze półrocze 2017 roku Na podstawie art.266 ust 1 pkt. 2 ustawy...

Zarządzenie Nr 183.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 183.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych placówek oświatowych Gminy Rząśnik Na podstawie art. 8.ust. 2 Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2016r., poz. 800...

Zarządzenie Nr 182.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII.153.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2017

Zarządzenie Nr 182.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXXII.153.2016 Rady Gminy Rząśnik z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2017 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst...

Zarządzenie Nr 181.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2017roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik na koniec II kwartału 2017 roku

Zarządzenie Nr 181.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 31 lipca 2017roku w sprawie przebiegu wykonania budżetu Gminy Rząśnik na koniec II kwartału 2017 roku Na podstawie art.37 ust.1 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. roku o finansach publicznych /tekst jednolity z 2016r. poz.1870 z późn. zm./ zarządzam, co następuje: §1. ...

Zarządzenie Nr180.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2017/2018.

Zarządzenie Nr 180.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2017/2018. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień...

Zarządzenie Nr 179.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 179.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) zarządzam, co następuje: §1 Na...

Zarządzenie nr 178.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej

Zarządzenie nr 178.2017 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 lipca 2017r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Na podstawie §8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub...