Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 221.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 221.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r....

Zarządzenie Nr 218.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 218.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j....

Zarządzenie Nr 217.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Oczko wodne ostoją natury i wypoczynku”.

Zarządzenie Nr 217.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Oczko wodne ostoją natury i wypoczynku”. Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity...

Zarządzenie Nr 216.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Rząśniku

Zarządzenie Nr 216.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2018r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat za korzystanie z hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Rząśniku Na podstawie art. 30. ust. 2. pkt 3 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz.1875) i §1 ust. 2...

Zarządzenie Nr 215.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie : przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 215.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie : przedstawienia informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Rząśnik Na podstawie art.267ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst. Jednolity z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: §1. ...

Zarządzenie Nr 214 .2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 marca 2018roku w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Zarządzenie Nr 214 .2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 26 marca 2018roku w sprawie: przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 rok Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się , co następuje: ...

Zarządzenie Nr 213.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 213.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 20 marca 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz....

Zarządzenie Nr 212.2018 WÓJTA GMINY RZĄŚNIK z dnia 16 marca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku

Zarządzenie Nr 212.2018 WÓJTA GMINY RZĄŚNIK z dnia 16 marca 2018r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku Na podstawie art.3 ust.1 pkt 7 oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2018 r. poz.395 z późn.zm.), art.9 ust.1, art.29...

Zarządzenie Nr 211.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik.

Zarządzenie Nr 211.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie Nr 210.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za 2017 rok

Zarządzenie Nr 210.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za 2017 rok Na podstawie art. 265 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam,...