Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLIII.200.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017

Uchwała Nr XLIII.200.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217...

Uchwała Nr XLIII.199.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr XLIII.199.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2016 r.,...

Uchwała Nr XLIII.198.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik

Uchwała Nr XLIII.198.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23...

Uchwała Nr XLIII.197.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL.189.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

Uchwała Nr XLIII.197.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XL.189.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.a, art.44 pkt.5 oraz art.58 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj....

Uchwała Nr XLIII.196.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.173.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku

Uchwała Nr XLIII.196.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI.173.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 marca 2017roku w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2017 roku Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15...

Uchwała Nr XLII.195.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Uchwała Nr XLII.195.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 września 2017 roku w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j....

Uchwała Nr XLI.194.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 07 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017

Uchwała Nr XLI.194.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 07 września 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr XLI.193.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 07 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr XLI.193.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 07 września 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2016 r.,...

Uchwała Nr XLI.192.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała Nr XLI.192.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 7 września 2017 roku w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia...

Uchwała Nr XL.191.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017

Uchwała Nr XL.191.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...