Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr L.243.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi

Uchwała Nr L.243.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt.15 z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 229 pkt.3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego...

Uchwała Nr L.242.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr L.242.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Na podstawie art.18a ust.1 i 4 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz § 90 ust.1 Statutu Gminy Rząśnik - Rada Gminy uchwala, co następuje: ...

Uchwala Nr L.241.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwala Nr L.241.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr L.240.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na łata 2018 - 2023

Uchwała Nr L.240.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na łata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)...

Uchwała Nr L.239.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku

Uchwała Nr L.239.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz...

Uchwała Nr L.238.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik

Uchwała Nr L.238.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie planowania w budżecie Gminy Rząśnik środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, a także przyjęcia regulaminu udzielania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Rząśnik Na podstawie art. 18...

Uchwała Nr L.237.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim

Uchwała Nr L.237.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Wyszkowskim Na podstawie art 18.ust.11 oraz art. 8 ust. 2a i ust.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1875 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: §1. 1....

Uchwala Nr L.236.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu

Uchwala Nr L.236.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku...

Uchwała Nr L.235.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2021

Uchwała Nr L.235.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003...

Uchwała Nr XLIX.234.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rząśnik dotyczącej nienależytego wykonania remontu drogi Bielino - Rogoźno w zakresie przebudowy przepustu w miejscowości Rogoźno

Uchwała Nr XLIX.234.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Rząśnik dotyczącej nienależytego wykonania remontu drogi Bielino - Rogoźno w zakresie przebudowy przepustu w miejscowości Rogoźno Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r....