Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr LIII.263.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr LIII.263.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 994 ze zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy z...

Uchwała Nr LIII.262.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

Uchwała Nr LIII.262.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018, poz.994 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U....

Uchwała Nr LIII.261.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwała Nr LIII.261.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.994 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwala Nr LIII.260.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Uchwala Nr LIII.260.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)...

Uchwała Nr LIII.259.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnik w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu

Uchwała Nr LIII.259.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rząśnik w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu Na postawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę...

Uchwała Nr Llll.258.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rząśnik

Uchwała Nr Llll.258.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Rząśnik Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U z 2018r., poz.944 ze.zm.) oraz na podstawie art.4 ust.1 pkt. 1 lit c i art.8 ust.2 ustawy z dnia 21 listopada...

Uchwała Nr LII.257.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwała Nr LII.257.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr LII.256.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr LII.256.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r.,...

Uchwała Nr LII.255.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik

Uchwała Nr LII.255.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,...

Uchwała Nr LII.254.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku

Uchwała Nr LII.254.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...