Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr XLVI.223.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku

Uchwała Nr XLVI.223.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Rząśniku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks.Jana Twardowskiego w Rząśniku Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o...

Uchwała Nr XLVI.222.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017

Uchwała Nr XLVI.222.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217...

Uchwała Nr XLVI.221.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2023

Uchwała Nr XLVI.221.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r.,...

Uchwała Nr XLVI.220.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2018 roku.

Uchwała Nr XLVI.220.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Rząśnik w 2018 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017...

Uchwała Nr XLVI.219.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/99 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Rząśniku

Uchwała Nr XLVI.219.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr VII/38/99 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 26 lutego 1999r. w sprawie założenia Zespołu Szkół w Rząśniku Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 1, art. 88 ust. 1,2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Ustawy Prawo Oświatowe (t.j. Dz.U....

Uchwała Nr XLVI.218.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Uchwała Nr XLVI.218.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie...

Uchwała Nr XLVI.217.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia nazwy ulicy

Uchwała Nr XLVI.217.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia nazwy ulicy Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017, poz.1875) w związku z art.8 ust.1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016, poz.1440 ze zm.) Rada Gminy...

Uchwała Nr XLV.216.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017

Uchwała Nr XLV.216.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy Rząśnik na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.446 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217...

Uchwała Nr XLV.215.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022

Uchwała Nr XLV.215.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2017 - 2022 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2016 r.,...

Uchwała Nr XLV.214.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie i udzielenia na ten cel dotacji Gminie Wyszków w roku 2018

Uchwała Nr XLV.214.2017 Rady Gminy Rząśnik z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych w zakresie prowadzenia konsultacji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie...