Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała Nr LII.257.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwała Nr LII.257.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr LII.256.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr LII.256.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r.,...

Uchwała Nr LII.255.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik

Uchwała Nr LII.255.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia,...

Uchwała Nr LII.254.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku

Uchwała Nr LII.254.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnik w 2018 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie...

Uchwała Nr LII.253.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Rząśnik

Uchwała Nr LII.253.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych, udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art....

Uchwala Nr LII.252.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu

Uchwala Nr LII.252.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Rząśnik w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz...

Uchwała Nr LI.251.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018

Uchwała Nr LI.251.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2...

Uchwała Nr LI.250.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023

Uchwała Nr LI.250.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2018 - 2023 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)...

Uchwała Nr LI.249.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane na rok 2018 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rząśnik

Uchwała Nr LI.249.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane...

Uchwała Nr LI.248.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik

Uchwała Nr LI.248.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela oraz pedagogów, psychologów i logopedów, doradców zawodowych, nauczycieli wspomagających...