Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rząśnik PGR.

Rząśnik: Budowa ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rząśnik PGR. Numer ogłoszenia: 46549 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez remont i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Rząśnik.

Rząśnik: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez remont i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Rząśnik. Numer ogłoszenia: 37293 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Świadczenie usług rozliczenia projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki-. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Rząśnik: Świadczenie usług rozliczenia projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności...

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) Numer ogłoszenia: 248707 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009 OGŁOSZENIE...

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług rozliczenia projektu - Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion)

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług rozliczenia projektu - Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik - realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion) Numer ogłoszenia: 248733 - 2009; data zamieszczenia: 18.12.2009 OGŁOSZENIE...

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE -INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK

Rząśnik: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE -INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK- Numer ogłoszenia: 223093 - 2009; data zamieszczenia: 26.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

Kurs komputerowy dla 111 ostatecznych beneficjentów - NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE-INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK.

Rząśnik: Kurs komputerowy dla 111 ostatecznych beneficjentów - NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE-INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK. Numer ogłoszenia: 180735 - 2009; data zamieszczenia: 16.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE -INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK-.

Rząśnik: DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE /INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK/ Numer ogłoszenia: 140431 - 2009; data zamieszczenia: 26.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA...

DOSTARCZANIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 111 GOSPODARSTW DOMOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE - INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK.

Rząśnik: DOSTARCZANIE USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU DLA 111 GOSPODARSTW DOMOWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU O NAZWIE - INTERNET SZANSĄ WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIK. Numer ogłoszenia: 139695 - 2009; data zamieszczenia: 25.08.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...