Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik - ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 126466 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74899 - 2014 data 07.04.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 121448 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112232 - 2014 data 02.04.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolnego Nowa Wieś - Nury - Grodziczno - etap II (Nury - Grodziczno) - WAŻNE ZMIANA PRZEDMIARU ROBÓT

ZMIANA OGŁOSZENIA - ZMIANA TERINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Numer ogłoszenia: 89334 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49621 - 2014 data 07.03.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina...

Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 85746 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44737 - 2014 data 03.03.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Dostawa pospółki i kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku

Rząśnik: Dostawę pospółki i kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 58700 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku

Rząśnik: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 506112 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Dostawa posiłków do szkół na terenie gminy Rząsnik w 2014 roku

Rząśnik: Dostawa posiłków do szkół na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 495470 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik...

Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - uczymy sie i rozwijamy z indywidualizacją

Rząśnik: Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją Numer ogłoszenia: 377624 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 375256 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik ,...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rząśnik dnia 20.08.2013r. Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od września 2013r. do grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach...