Komunikaty i informacje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii o obowiązku szczepienia psów

INSPEKCJA WETERYNARYJNA Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wyszkowie 07-200 Wyszków, ul. Serocka 3 tel./fax (029) 742-54-46, (029) 742-45-98 wyszkow.piw@wetgiw.gov.pl PIW 1435-6054/62bWŚ/2012 Pan Paweł Kołodziejski Wójt Gminy Rząśnik ul. Jesionowa 3 07-205 Rząśnik Powiatowy Lekarz Weterynarii w...

Komunikat o przedłużeniu obowiązująch taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowy odbiór ścieków

Rząśnik dnia 16.08.2012r. KOMUNIKAT Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku, informuje, że Rada Gminy Rząśnik Uchwałą z dnia 14 sierpnia 2012 roku przedłużyła do dnia 31.12.2012r okres obowiązywania dotychczasowych taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Obowiązujące do końca roku 2012 stawki...

Komunikat o terminach rozwiązywania umów z dotychczasowym odbiorcą odpadów komunalnych

Rząśnik dnia 6.08.2012r. KOMUNIKAT Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku informuje, że zawarte umowy, z MPK Sp.z o. o. Ostrołęce na odbiór nieczystości stałych (śmieci) powinny obowiązywać do dnia 30 czerwca 2013 roku. Dotychczasowe umowy powinny być wypowiadane w terminach w nich przewidzianych, aby ich okres obowiązywania...