Organizacje pozarządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 224.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 224.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2018r. w zakresie w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj....

Organizacje pozarządowe

LINK >>>Organizacje pozarządowe<<< http://rzasnik.pl/cms/2947/organizacje_pozarzadowe