Aktualności

Wybierz rok

Godziny pracy Urzędu w dniu 3.04.2015r.

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 k

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy Rząśnik VII kadencji Tematami obrad I Sesji Rady Gminy VII kadencji były: 1.Wręczenie zaświadczeń o wy

Sesja Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

Rząśnik dnia 6.05.2014r.

Nadanie imienia Szkole w Komorowie

Następne zdjęcia z uroczystości nadania imienia Szkole w Komorowie

Dalszy ciąg zdjęć z uroczystości nadania imienia Orła Białego Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie Następne zdjęcia

Uroczystość oddania do użytku hali sportowej w Komorowie

Informacja o uroczystym oddaniu do użytku hali sportowej w Komorowie

INFORMACJA W dniu 4 lutego 2012r. została uroczyście oddana do użytku hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie. Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Szkoły – Pani Krystyna Karasiewicz oraz Wójt Gminy Rząśnik –Paweł Kołodziejski.

Hala sportowa w Komorowie

Hala sportowa w Komorowie

Dnia 19 grudnia 2011 roku został spisany protokół odbioru technicznego dla projektu pn.: Budowa Hali Sportowej we wsi Komorowo – nadzieją na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej miedzy wsią a miastem”

Sesja Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

INFORMACJA W dniu 27.10.2011r obradowała Rada Gminy na XII Sesji. Zasadniczymi sprawami obrad było przyjecie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zmiany w budżecie, realizacja Programu z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybory ławników, informacja o złożonych oświadczeniach lustracyjnych. Sprawy zasadnicze podjęte na Sesji przedstawia...