Aktualności

Wybierz rok

Godziny pracy Urzędu w dniu 3.04.2015r.

INFORMACJA Uprzejmie informujemy, że w dniu 03 kwietnia 2015 roku (piątek) Urząd Gminy jest czynny do godz.1300

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy Rząśnik VII kadencji Tematami obrad I Sesji Rady Gminy VII kadencji były: 1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego 2. Ślubowanie radnych 3.Wybór przewodniczącego rady i jego zastępcy 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Po złożeniu ślubowania przez radnych, nowa Rada Gminy Rząśnik...

Szkolenie na temat korzystania z PROW

Szkolenie na temat korzystania z programów unijnych

Rząśnik 6.05.2014r. INFORMACJA Powiatowe Biuro Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Wyszkowie w dniu 6 maja 2014 r. zorganizowało dla mieszkańców Gminy Rząśnik szkolenie na temat wykorzystywania Funduszy Unijnych w najbliższej perspektywie w latach 2014-2020. Szkolenie przeprowadził Pan Krystian Pędzich - Kierownik...

Sesja Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

Rząśnik dnia 6.05.2014r. INFORMACJA W dniu 6 maja 2014 r. obradowała Rada Gminy na XLIV Sesji. Najważniejsze sprawy ,którymi zajęła się Rada Gminy to: 1.Wysłuchanie sprawozdania Wójta Gminy z działalności między sesjami 2. Podjęcie uchwał: a)zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej...

Nadanie imienia Szkole w Komorowie

Następne zdjęcia z uroczystości nadania imienia Szkole w Komorowie

Dalszy ciąg zdjęć z uroczystości nadania imienia Orła Białego Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie Następne zdjęcia

Nadanie imienia Szkole w Komorowie

Uroczystość nadania imienia Szkole w Komorowie

Rząśnik dnia 30.04.2014r. INFORMACJA W dniu 30 kwietnia 2014r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Orła Białego. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w hali sportowej. Następnie goście podpisali Akt nadania imienia szkole. Poświęcony sztandar został przekazany uczniom...

Spotkanie wigilijne

Informacja o spotkaniu wigilijnym

Rząśnik dnia 19.12.2012r. INFORMACJA W dniu 19 grudnia 2012 roku Wójt Gminy zorganizował dla pracowników Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych opłatkowe spotkanie wigilijne. Zebrani uczestnicy spotkania złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz zaśpiewali kolędę. Panowała świąteczna atmosfera. Poniżej...

Uroczystość oddania do użytku hali sportowej w Komorowie

Informacja o uroczystym oddaniu do użytku hali sportowej w Komorowie

INFORMACJA W dniu 4 lutego 2012r. została uroczyście oddana do użytku hala sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Komorowie. Gospodarzami spotkania byli Dyrektor Szkoły – Pani Krystyna Karasiewicz oraz Wójt Gminy Rząśnik –Paweł Kołodziejski. W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście oraz mieszkańcy Komorowa. ...

Hala sportowa w Komorowie

Hala sportowa w Komorowie

Dnia 19 grudnia 2011 roku został spisany protokół odbioru technicznego dla projektu pn.: Budowa Hali Sportowej we wsi Komorowo – nadzieją na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej miedzy wsią a miastem” Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla...

Sesja Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

INFORMACJA W dniu 27.10.2011r obradowała Rada Gminy na XII Sesji. Zasadniczymi sprawami obrad było przyjecie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, zmiany w budżecie, realizacja Programu z Europejskiego Funduszu Społecznego, wybory ławników, informacja o złożonych oświadczeniach lustracyjnych. Sprawy zasadnicze podjęte na Sesji przedstawia...