Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie zaprasza na trzydziestą ósmą zwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz.1300 w Urzędzie Gminy Rząśnik z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie...

Zbiórka elektrozłomu

Zbiórka elektrozłomu

Rząśnik dnia,21.12.2009 r. Zbiórka eletrozłomu W dniu 19 grudnia 2009 r. na Wiejskim Targowisku w Rząśniku odbyła się zbiórka złomu elektrycznego i elektronicznego zorganizowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśniku. Na sesji Rady Gminy w dniu 12 grudnia 2009 r. sołtysi i radni zostali poinformowani...

Logo programu

Uroczystość wigilijna

Rząśnik dnia, 16.12.2009 r. INFORMACJA W dniu 16 grudnia 2009 r. w ramach realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich -Programu Integracji Społecznej, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik, Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował spotkanie wigilijne dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie zaprasza na trzydziestą siódmą zwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2009 roku o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3....

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie zaprasza na trzydziestą szóstą zwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2009 roku o godz.13:00 w Urzędzie Gminy Rząśnik z proponowanym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu...

Logo PPWOW

Spotkanie zespołu ds.aktualizacji i realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych

INFORMACJA W dniu 7 października 2009 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie członków zespołu ds. aktualizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Rząśnik na lata 2007-2013. W spotkaniu udział wzięli usługodawcy realizujący Program Integracji Społecznej oraz członkowie...

Migawka z oddania drogi do użytkowania

Uroczyste oddanie nowowybudowanej drogi

INFORMACJA W dniu 5 października 2009 r. odbyło się uroczyste przekazanie zmodernizowanej drogi o długości 3584 m, łączącej miejscowości Wola Polewna - Józefowo- Janowo- Wólka Lubielska. Dotychczasowa droga żwirowa została zmodernizowana oraz pokryta warstwą asfaltu. W uroczystości udział wzięły władze gminy na...

Zaproszenie na festyn Dzień Ziemniaka

Ochotnicza Straż Pożarna w Ochudnie zaprasza na festyn "Dzień Ziemniaka" dnia 27 IX (Niedziela) godz. 14-22 Remiza Strażacka w Ochudnie Program imprezy: Przywitanie wszystkich uczestników Wysłuchanie krótkiej bajki o ziemniaku Informacje przyrodniczo - historyczne, konkursy dla dzieci i dorosłych - nagrody Pieczenie ziemniaków...

Migawka ze spotkania usługodawców realizujących Program PIS

Informacja o spotkaniu usługodawców realizujących Program PIS

INFORMACJA W dniu 9 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik odbyło się spotkanie usługodawców realizujących Program Integracji Społecznej z Regionalnym Konsultantem ds. realizacji Programu Panią Barbarą Pędzich. Tematem głównym spotkania była sprawa dalszej realizacji wcześniej realizowanych projektów...

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego odbędą się w dniu 08 września 2009 r. w Rząśniku. Program uroczystości Godzina 12:00 Msza w kościele Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Rząśniku Godzina 13:30 Uroczystość wręczenia medali Godzina 14:30 Poczęstunek