Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

JNFORMACJA O SESJI RADY GMINY Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zwołuję III sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 31 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1.Otwarc...

Fotka ze spotkania opłatkowego

Informacja o spotkaniu opłatkowym

INFORMACJA W dniu 23 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Rząśnik odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wziął udział Wójt Gminy –Paweł Kołodziejski, Ksiądz Wikary z Parafii w Rząśniku oraz pracownicy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych. Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze.

Rozpoczęcie roku szkolnego w PSP Komorowo

Informacja o rozpoczęciu roku szkolnego na terenie Gminy

W szkołach na terenie Gminy Rząśnik w dniu 1 września 2010 r.,uroczyście rozpoczęto nowy rok szkolny. W uroczystościach udział wzięły władze Gminy na czele z Wójtem -Janem Kozonem. Niżej kilka fotek z uroczystości w szkołach.