Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy

Sesja Rady Gminy

JNFORMACJA O SESJI RADY GMINY Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) zwołuję III sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 31 grudnia 2010 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1.Otwarc...

INFORMACJA

DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU URZĄD GMINY W RZĄŚNIKU BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13:00

Fotka ze spotkania opłatkowego

Informacja o spotkaniu opłatkowym

INFORMACJA W dniu 23 grudnia 2010r. w Urzędzie Gminy Rząśnik odbyło się spotkanie opłatkowe, w którym wziął udział Wójt Gminy –Paweł Kołodziejski, Ksiądz Wikary z Parafii w Rząśniku oraz pracownicy Urzędu i Jednostek Organizacyjnych. Spotkanie przebiegło w rodzinnej atmosferze.

INFORMACJA

DNIA 24 GRUDNIA 2010 URZĄD GMINY BĘDZIE CZYNNY DO GODZINY 13:00

Informacja o sesji Rady Gminy Rząśnik

Dnia 14 grudnia 2010 roku w Urzędzie Gminy Rząśnik odbyła się II sesja Rady Gminy Rząśnik. Na sesji złożył ślubowanie Wójt Gminy - Paweł Kołodziejski. W sesji uczestniczył Starosta Powiatu Wyszkowskiego Bogdan Pągowski, Wicestarosta Waldemar Sobczak, Radni, Sołtysi, goście zaproszeni oraz pracownicy Urzędu Gminy.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r, Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) zwołuję sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 14 grudnia 2010 roku o godz.1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności; 2....

Informacja o podsumowaniu realizacji Programu Integracji Społecznej

W dniu 12 października 2010 r. na spotkaniu poświęconemu podsumowaniu realizacji Programu Integracji Społecznej realizowanego w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, udział wzięli: Przewodniczący Rady Gminy –Krzysztof Soliwoda, Wójt Gminy –Jan Kozon, Sekretarz Gminy –Karol Kołakowski oraz Konsultant...

Migawki z obrad Rady Gminy na Sesji

Informacja o Sesji Rady Gminy

W dniu 29.09.2010 r. odbyła się XLVII Sesja Rady Gminy. Tematem obrad Rady były: Informacja wójta Gminy w okresie miedzy sesjami, informacja o wykonaniu budżetu Gminy Rząśnik oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśniku za I półrocze 2010 r.; podjęcie uchwał w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2010 r; podjęcie...