Aktualności (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obrady Rady Gminy na Sesji

Informacja o obradach Rady Gminy na sesji

INFORMACJA W dniu 30 grudnia 2011r. obradowała Rada Gminy na ostatniej sesji w tym roku. Tematem obrad było sprawozdanie Wójta z okresu między sesjami oraz podjęcie uchwał w sprawach: 1. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnik na lata 2011-2014 2.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy...

Spotkanie wigilijne z pracownikami

Spotkanie wigilijne Wójta Gminy z pracownikami

Na spotkaniu wigilijnym z pracownikami Urzędu Gminy Rząśnik, Wójt Gminy -Paweł Kołodziejski złożył wszystkim pracownikom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Niżej kilka fotek ze spotkania

Spotkanie wigilijne

Informacja o uroczystości wigilijnej organizowanej przez Klub seniora

Wieści z Gminy W dniu 21 grudnia 2011r. Klub Seniora zorganizował spotkanie wigilijne, które odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśniku. W spotkaniu udział wzięli członkowie klubu oraz zespołu Kurpie Białe, władze Gminy na czele z Przewodniczącym Rady Gminy –Krzysztofem Soliwodą oraz Wójtem Gminy...

Hala sportowa w Komorowie

Hala sportowa w Komorowie

Dnia 19 grudnia 2011 roku został spisany protokół odbioru technicznego dla projektu pn.: Budowa Hali Sportowej we wsi Komorowo – nadzieją na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej miedzy wsią a miastem” Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 19.12 2011r. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zwołuję XV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 grudnia 2011 roku o godz. 10°° w...

Obrady Rady Gminy na Sesji

Sesja Rady Gminy dnia 19.12.2011r.

INFORMACJA W dniu 19 grudnia 2011r. obradowała Rada Gminy było podjęcie uchwał: 1.Zmieniającej Uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rząśnik na lata 2011-2014 2.W sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na rok 2011. Niżej kilka fotek z obrad Rady Gminy

Kartka Bożonarodzeniowa

Kartki bożonarodzeniowe

Kartki świąteczne z życzeniami świątecznymi dla instytucji wykonały dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie

Ozdabianie choinki własnoręcznie wykonanymi ozdobami

Dekoracja choinki w Urzędzie Gminy przez młodzież SP w Porządziu

Wójt Gminy Rząśnik pragnie podziękować uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej w Porządziu, którzy w dniu 05 grudnia 2011 roku ozdobili drzewko choinkowe w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku. Chęć dzieci do przygotowania ozdób choinkowych oraz ozdobienie choinki miło nas zaskoczyło. Świąteczny nastrój bardzo...

Sesja Rady Gminy

Informacja o obradach Rady Gminy na sesji

INFORMACJA W dniu 21.11.2011r.odbyła się XIII sesja Rady Gminy, na której przyjęto : sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami oraz podjętych zostało szereg uchwał wymienionych niżej : Podjęcie uchwał: w sprawie obniżenia ceny 1t żyta przyjmowanej, jako postawę do obliczenia podatku rolnego na terenie...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 21 listopada 2011 roku o godz....