Aktualności (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy

W dniu 28 grudnia 2012r. odbyła się ostatnia Sesja Rady Gminy Rząśnik w 2012 roku. Na sesji zostały podjęte uchwały: 1.zmieniające uchwałę w prawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2012 - 2016, 2.w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Rząśnik na rok 2012. 3. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy...

Spotkanie wigilijne

Informacja o spotkaniu wigilijnym

Rząśnik dnia 19.12.2012r. INFORMACJA W dniu 19 grudnia 2012 roku Wójt Gminy zorganizował dla pracowników Gminy oraz Jednostek Organizacyjnych opłatkowe spotkanie wigilijne. Zebrani uczestnicy spotkania złożyli sobie najserdeczniejsze życzenia świąteczne oraz zaśpiewali kolędę. Panowała świąteczna atmosfera. Poniżej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 grudnia 2012 roku o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu...

Sesja Rady Gminy

SESJA RADY GMINY

W dniu 7.12.2012r.Rada Gminy Rząśnik obradowała na sesji, na której zajęła się niżej wymienionymi sprawami: Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 20 listopada 2012 roku do dnia 07 grudnia 2012 roku. Podjęcie uchwał: a)zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy...

ŚWIĄTECZNA CHOINKA

Ubieranie choinki w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku staje się miłym i przyjemnym zwyczajem. W tym roku ozdoby choinkowe przygotowali uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lubielu. W dniu 06 grudnia 2012 roku dzieci odwiedziły Urząd Gminy i przyozdobiły drzewko choinkowe własnoręcznie przygotowanymi dekoracjami choinkowymi. Następnie...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Rząśnik, dnia 05.12 2012r. Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 07 grudnia 2012 roku o godz. 10°°...

Szkolenie

Dnia 22 listopada 2012 roku o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśniku odbyło się szkolenie dotyczące eksploatacji wybudowanych na terenie gminy Rząśnik przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych w ramach zadania pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków szansą na zachowanie właściwego środowiska...

Sesja Rady Gminy

Informacja o sesji

Rząśnik dnia 20.11.2012r. INFORMACJA W dniu 20 listopada 2012r obradowała Rada Gminy na XV sesji. Obrady otworzyła przewodniczący Rady Gminy Krzysztf Soliwoda, który zapoznał radnych z porządkiem obrad. Wójt Gminy Paweł Kołodziejski złożył sprawozdanie z działalności między sesjami. Rada podjęła kilka ważnych uchwał...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2001r. Nr. 142, poz. 1591 z poźn. zm.) zwołuję XXV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 20 listopada 2012 roku o godz. 13°° w sali konferencyjnej Urzędu...

Piękny Jubileusz 100-lecia

Piękny Jubileusz 100-lecia urodzin obchodziła 22 października 2012 roku mieszkanka Wielątek Folwark Pani Aleksandra Kaczyńska. Dzień ten Jubilatka spędziła w gronie rodziny i przybyłych gości. Życzenia Dostojnej Jubilatce złożyli Wójt Gminy Rząśnik Paweł Kołodziejski, pracownik Urzędu Stanu Cywilnego Izabela Chorchos oraz Doradca...