Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

Rząśnik dnia,30.12.2013r. INFORMACJA o sesji Rady Gminy oraz o spotkaniu opłatkowym W dniu 30 grudnia 2013 roku obradowała Rada Gminy na XXXVIII Sesji. W czasie obrad radni i sołtysi zostali zapoznani z wieloma informacjami. Najważniejszymi sprawami, jakimi zajęła sie Rada to: -Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między...

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z inicjatywy Wójta Gminy Pawła Kołodziejskiego w dniu 20 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy Rząśnik. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu oraz kierownictwo gminy. Wójt Paweł Kołodziejski złożył życzenia świąteczne i noworoczne dzieląc się opłatkiem wszystkim...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 grudnia 2013 roku o godz. 12°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Odbiór  SUW  w Rząśniku

Oddanie do użytu nowej SUW w Rząśniku

Rząśnik dnia 12.12.2013 r. INFORMACJA W dniu 12 grudnia 2013r. została oddana do użytku nowa stacja uzdatniania wody w Rząśniku. Zastąpiła ona stację dotychczasową, która w 90 % już się wyeksploatowała. Gmina otrzymała wsparcie finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich . PROW 2007-2013 w ramach działania "Podstawowe...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXXVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 13 grudnia 2013 roku o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu...

Świąteczne drzewko

Ubieranie choinki w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku to miły zwyczaj. Dnia 6 grudnia 2013 roku uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie odwiedzili Urząd Gminy, żeby przyozdobić drzewko choinkowe przygotowanymi własnoręcznie dekoracjami choinkowymi. Pan Wójt Paweł Kołodziejski spotkał się z nauczycielami...

Badania mammograficzne

Informacja o badaniach mammograficznych

INFORMACJA Na terenie Gminy Rząśnik w dniu 28 listopada 2013 roku zostały wykonane bezpłatne badania mammograficzne u kobiet od 50-69 roku życia. Badania zostały przeprowadzone w Mammobusie, który został ustawiony przy budynku Urzędu Gminy Rząśnik. Badania przeprowadzone zostały przez Geneva Trust Polska Sp. z o.o., Niepubliczny...

Sesja Rady Gminy

Informacja o sesji

W dniu 28 listopada Rada Gminy obradowała na XXXVI sesji. Na początku sesji za zgodą władz gminy przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego im. K.C. Norwida w Wyszkowie zaprezentowali program obchodów 100-lecia istnienia szkoły. Tematy podjęte na sesji to: 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie miedzy sesjami...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 listopada 2013 roku o godz. 13°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Obrady Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

INFORMACJA W dniu 30 października 2013 r. obradowała Rady Gminy na XXXV Sesji z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Radni podjęli wiele uchwał oraz wysłuchali informacji 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie miedzy sesjami tj. od dnia 12 września 2013 roku do dnia 30 października...