Aktualności (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sesja Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

Rząśnik dnia,30.12.2013r.

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

SPOTKANIE OPŁATKOWE Z inicjatywy Wójta Gminy Pawła Kołodziejskiego w dniu 20 grudnia 2013 r. odbyło się spotkanie opłatkowe w Urzędzie Gminy Rząśnik. W spotkaniu wzięli udział pracownicy Urzędu oraz kierownictwo gminy. Wójt Paweł Kołodziejski złożył ży

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 grudnia 2013 roku o godz. 12°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję nadzwyczajną XXXVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 13 grudnia 2013 roku o godz. 14°° w sali konferencyjnej Urzędu...

Świąteczne drzewko

Ubieranie choinki w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku to miły zwyczaj. Dnia 6 grudnia 2013 roku uczniowie i nauczyciele z Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie odwiedzili Urząd Gminy, żeby przyozdobić drzewko choinkowe przygotowanymi własnoręcznie dekoracjami choinkowymi. Pan Wójt Paweł Kołodziejski spotkał się z nauczycielami...

Badania mammograficzne

Informacja o badaniach mammograficznych

INFORMACJA Na terenie Gminy Rząśnik w dniu 28 listopada 2013 roku zostały wykonane bezpłatne badania mammograficzne u kobiet od 50-69 roku życia. Badania zostały przeprowadzone w Mammobusie, który został ustawiony przy budynku Urzędu Gminy Rząśnik. Badania przeprowadzone zost

Sesja Rady Gminy

Informacja o sesji

W dniu 28 listopada Rada Gminy obradowała na XXXVI sesji. Na początku sesji za zgodą władz gminy przedstawiciele Liceum Ogólnokształcącego im. K.C. Norwida w Wyszkowie zaprezentowali program obchodów 100-lecia istnienia szkoły. Tematy podjęte na sesji to: 1. Sprawozdanie W&o

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 listopada 2013 roku o godz. 13°° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Obrady Rady Gminy

Informacja o Sesji Rady Gminy

INFORMACJA W dniu 30 października 2013 r. obradowała Rady Gminy na XXXV Sesji z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych oraz sołtysów. Radni podjęli wiele uchwał oraz wysłuchali informacji 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie miedzy