Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SESJA  RADY  GMINY

SESJA RADY GMINY

INFORMACJA Obrady Rady Gminy na IV Sesji w dniu 30.12.2014 roku Rada podjęła szereg ważnych uchwał, a dotyczących niżej wymienionych zagadnień : 1.w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów 2.zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2014 – 2018, 3.w sprawie wprowadzenia...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 grudnia 2014r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

Sesja Rady Gminy

SESJA RADY GMINY RZĄŚNIK

INFORMACJA W dniu 17.12.2014 r. obradowała na Sesji Rada Gminy Rząśnik, która zajęła się niżej wymienionymi tematami : 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 28 listopada 2014r do 17 grudnia 2014 roku. 2. Podjęcie uchwał: a) zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 17 grudnia 2014r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 04 grudnia 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy Rząśnik VII kadencji Tematami obrad I Sesji Rady Gminy VII kadencji były: 1.Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego 2. Ślubowanie radnych 3.Wybór przewodniczącego rady i jego zastępcy 4. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Po złożeniu ślubowania przez radnych, nowa Rada Gminy Rząśnik...

WYNIKI REKRUTACJI

do projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”....

I sesja Rady Gminy Rząśnik VII Kadencji

Postanowienie Nr 72 /2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnik w celu złożenia ślubowania przez radnych gminy oraz przez Wójta Gminy Rząśnik wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. Na podstawie art. 167 § 3...

Podziękowanie

Rząśnik, dnia 17.11.2014r. Szanowni Mieszkańcy Gminy Rząśnik! W imieniu swoim i Radnych z mojego Komitetu serdecznie dziękuję za udzielone poparcie w tegorocznych wyborach samorządowych. Składam gorące podziękowania wszystkim, którzy oddali na mnie głos oraz pomagali mi i wspierali mnie podczas trudnej kampanii wyborczej....

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 13 listopada 2014 roku o godz.14°° w sali konferencyjnej Urzędu...