Aktualności (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

SESJA  RADY  GMINY

SESJA RADY GMINY

INFORMACJA Obrady Rady Gminy na IV Sesji w dniu 30.12.2014 roku Rada podjęła szereg ważnych uchwał, a dotyczących niżej wymienionych zagadnień : 1.w sprawie zarządzenia wybor&

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 grudnia 2014r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

Sesja Rady Gminy

SESJA RADY GMINY RZĄŚNIK

INFORMACJA W dniu 17.12.2014 r. obradowała na Sesji Rada Gminy Rząśnik, która zajęła się niżej wymienionymi tematami : 1. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od dnia 28 listopada 2014r do 17 grudnia 2014 roku.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję III sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 17 grudnia 2014r. o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję II sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 04 grudnia 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym...

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy VII kadencji

I Sesja Rady Gminy Rząśnik VII kadencji Tematami obrad I Sesji Rady Gminy VII kadencji były: 1.Wręczenie zaświadczeń o wy

WYNIKI REKRUTACJI

do projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjno

I sesja Rady Gminy Rząśnik VII Kadencji

Postanowienie Nr 72 /2014 Komisarza Wyborczego w Ostrołęce z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnik w celu złożenia ślubowania przez radnych gminy oraz przez Wójta Gminy Rząśnik wybranych w wyborach samorządowych przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z poźn. zm.) zwołuję XLIX nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 13 listopada 2014 roku o godz.14°° w sali konferencyjnej Urzędu...