Aktualności (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie rodzicielskie

Rząśnik, 31.12.2015r. Świadczenie rodzicielskie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że, począwszy od stycznia 2016 roku, 1 tys. zł miesięcznie przez rok będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Świadczenie...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515) zwołuję XVIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 grudnia 2015r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym...

INFORMACJA o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w gminie Rząśnik

Wójt Gminy Rząśnik informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. 2015 poz. 1255), w Urzędzie Gminy Rząśnik w pokoju Nr 6, począwszy od miesiąca stycznia 2016 r., w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 900 do 1300 będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna w...

Informacja o dniu wolnym od pracy

Urząd Gminy w Rząśniku informuje, że dzień 24 grudnia 2015 roku (czwartek) jest dniem wolnym od pracy za święto 26 grudnia 2015r. przypadające w dniu wolnym od pracy. W przypadku konieczności sporządzenia aktu zgonu proszę kontaktować się z Panią Beatą Karpińską – Zastępcą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pod numerem...

Informacja

Rząśnik, dnia 08.12.2015r. INFORMACJA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku informuje, że dnia 22 grudnia 2015 roku (wtorek) będą rozdawane jabłka dla klientów GOPS oraz innych osób w trudnej sytuacji. Owoce wydawane będą w ramach współpracy z Bankiem Żywności. Jabłka wydawane będą przy budynku Urzędu...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.) zwołuję XVI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 30 listopada 2015r. o godz 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

INFORMACJA

Urząd Gminy w Rząśniku uprzejmie przypomina, iż w dniu 25 października br. nastąpi zmiana czasu na „zimowy” (zmiana wskazań zegarów z godziny 3 minut 00 na godzinę 2 minut 00).

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 29 października 2015r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...

Zmiana godzin pracy Biura Powiatowego ARiMR w Wyszkowie

W związku z naborem wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez suszę Biuro Powiatowe ARiMR w Wyszkowie wydłuża godziny pracy jak niżej: - w dniach 28-29.09.2015r. w godz. 7.30 - 18.00, - w dniu...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję XIII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 29 września 2015r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik...