Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku

Aby obejrzeć transmisję obrad Sesji Rady Gminy w Rząśniku, należy kliknąć na poniższy link od godziny 15:00 w dniu 31.07.2019r Zapraszamy https://www.youtube.com/channel/UC9jSQbNGT_RHd2fYcrmCI8g/live

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję XII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 31 lipca 2019r. o godz.15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem...

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku

Aby obejrzeć transmisję obrad Sesji Rady Gminy w Rząśniku, należy kliknąć na poniższy link od godziny 13:00 w dniu 24.07.2019r Zapraszamy https://www.youtube.com/channel/UC9jSQbNGT_RHd2fYcrmCI8g/live Nagranie https://youtu.be/GTqcvc55so4

Informacja - Susza 2019

W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Rząśnik, uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. Według raportu Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa na dzień 20.07.2019r. susza na terenie Gminy Rząśnik...

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza do współpracy przy opracowaniu Programu współpracy na 2020 rok

Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego, zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu...

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2019r. poz. 506) zwołuję XI sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 24 lipca 2019r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad: 1.Otwarcie...

Badania: poznanie opinii mieszkańców Mazowsza na temat ich krajobrazu pospolitego.

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowaniem Audytu Krajobrazowego Województwa Mazowieckiego, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie dotyczące krajobrazu pospolitego zgodnie z Europejską Konwencją Krajobrazową. Państwa opinia w tej sprawie jest dla nas szczególnie istotna, gdyż...

Informacja - Susza 2019

Rząśnik 04-07-2019 Informacja - Susza 2019 W związku z wystąpieniem klęski suszy w rolnictwie na terenie Gminy Rząśnik, uprzejmie informuję, iż istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie szkód spowodowanych w/w niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym. Wg raportów IUNG na dzień 02.07.2019 r. susza na terenie...

Transmisja internetowa sesji Rady Gminy w Rząśniku

Aby obejrzeć transmisję obrad Sesji Rady Gminy w Rząśniku, należy kliknąć na poniższy link od godziny 12:00 w dniu 27.06.2019r Zapraszamy https://www.youtube.com/channel/UC9jSQbNGT_RHd2fYcrmCI8g/live NAGRANIE