Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnik uprzejmie zaprasza na Sesję Rady Gminy Rząśnik.
     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2018r. poz.994 ze zm.) zwołuję LIV sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 20 sierpnia 2018r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z  obrad  LIII  sesji Rady Gminy.                                                                                       
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj. od 26 czerwca 2018 roku do 20 sierpnia 2018 roku.
5.    Zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rząśnik oraz aktualności miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na obszarze gminy Rząśnik.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rady Gminy.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnik.
10.    Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnik miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
11.    Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży dla terenu Gminy Rząśnik.
12.    Podjęcie uchwał:
   a)    zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy    Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2018– 2023.
   b)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2018.
13.    Zapytania i wolne wnioski.
14.    Zamknięcie obrad.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 sierpnia 2018 13:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 257
14 sierpnia 2018 13:17 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 sierpnia 2018 13:17 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)