Aktualności

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy Rząśnik

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na Sesję Rady Gminy.

       Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U z 2020r. poz.713) zwołuję XXVII sesję Rady Gminy Rząśnik na dzień 28 października 2020r. o godz.13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rząśnik z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z obrad  XXVI sesji Rady Gminy.
4.    Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami tj.  od  25.09.2020r. do 28.10.2020r.
5.    Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych za 2019 rok.
6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu.
8.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Stowarzyszeniu Ochotnicza Straż Pożarna w Rząśniku.
9.    Podjęcie uchwał:
a)    zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Rząśnik na lata 2020– 2027,
b)    w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik  na rok 2020.
10.    Zapytania i wolne wnioski.
11.    Zamknięcie obrad.                                                                            Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                           w Rząśniku
                                                                                  Grzegorz Gołębiewski

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2020 09:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 32
22 października 2020 09:51 (Adam Koczkodon) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)