Zarządzenia

Zarządzenie Nr 46.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 05 maja 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015 rokuZarządzenie Nr 46.2015

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 05 maja 2015r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2015 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Rząśnik Nr III.12.2014 z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 r. Wójt Gminy Rząśnik zarządza, co następuje:

 

§1.


Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku mający na celu przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych i podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym Gminy Rząśnik.

 

§2.

 

Powierzyć wykonanie zarządzenia Zastępcy Wójta Gminy Rząśnik.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2015 15:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 921
11 maja 2015 15:29 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z46.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2015 15:27 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 maja 2015 15:26 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)