Zarządzenia

Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym

Zarządzenie Nr 50.2015

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 28 maja 2015 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych w środowisku lokalnym

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn.zm.) i art. 15 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

 

§1.

1.  W celu rozpatrywania ofert na realizację zadania publicznego w 2015r. podmiotów
prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie aktywizacji ludzi starszych
w środowisku lokalnym powołana zostaje Komisja Konkursowa w następującym składzie:

1)  Sławomir Pierzynowski - Przewodniczący Komisji;

2)  Grażyna Kamińska - Sekretarz Komisji;

3)  Barbara Kiljańczyk- członek Komisji.

2.  Komisja obowiązana jest rzetelnie i obiektywnie wykonywać powierzone jej czynności,
kierując się przepisami prawa, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.

 

§2.

Przedmiotem pracy Komisji Konkursowej jest zaopiniowanie ofert podmiotów spełniających wymogi formalne projektu, o którym mowa w §1.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2015 13:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1111
16 czerwca 2015 13:49 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z50.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 czerwca 2015 13:48 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)