Zarządzenia

Zarządzenie Nr 86.2016 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Rząśnik

Zarządzenie Nr 86.2016

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 29 stycznia 2016r.

 

w sprawie ustalenia dla roku szkolnego 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie gminy Rząśnik

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.), § 14 ust. 2 oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego praz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015r. poz. 1942) Wójt Gminy Rząśnik zarządza, co następuje:

 

§1.

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
  2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§2.

Przepisy niniejszego zarządzenia dotyczące przedszkoli stosuje się odpowiednio do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

§3.

Wykonanie Zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rząśnik.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 1279
02 lutego 2016 09:11 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z86.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 lutego 2016 09:05 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)