Zarządzenia

Zarządzenie Nr 228.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory”.

Zarządzenie Nr 228.2018
Wójta Gminy Rząśnik
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Przekory”.

 

Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1.

Do przeprowadzania w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), powołuję Komisję Przetargową w składzie:
-     Karol Kołakowski - Przewodniczący Komisji
-     Justyna Nowotka - Zastępca Przewodniczącego
-     Radosław Jabłoński - Członek Komisji.

 

§2.

1.     Komisja rozpocznie działanie z dniem powołania.
2.     Komisja kończy prace w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 12:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 40
11 lipca 2018 12:40 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z228.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 12:40 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)