Zarządzenia

Zarządzenie Nr 227.2018 Wójta Gminy w Rząśniku z dnia 27.06.2018r. zmieniające Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy w Rząśniku w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej

Zarządzenie Nr 227.2018

Wójta Gminy w Rząśniku

z dnia 27.06.2018r.

 

zmieniające Zarządzenie Nr 59.2015 Wójta Gminy w Rząśniku w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej

 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 7 oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r., poz.994) w związku z załącznikiem nr 1 do Uchwały Nr XLV.264.2014 Rady Gminy w Rząśniku z dnia 17 czerwca 2014r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Rząśnik, zarządzam co następuje:

 

§1.

 

W §1. Zarządzenia Nr 59.2015 Wójta Gminy w Rząśniku w sprawie powołania i funkcjonowania Komisji Mieszkaniowej z dnia 27 czerwca 2015r., punkt 3 przyjmuje następujące brzmienie:
„ 3. Sośnicka Natalia - pracownik ZGK ”

 

§2.

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej.

 

§3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 12:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 57
11 lipca 2018 12:46 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z227.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 12:45 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 12:44 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)