Zarządzenia

Zarządzenie Nr 226.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2018/2019”.

Zarządzenie Nr 226.2018

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 18 czerwca 2018 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowania w przedmiocie: „Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2018/2019”.

 

Na podstawie art. 19, art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zarządza się, co następuje:

 

§1.

 

Do przeprowadzania w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), powołuję Komisję Przetargową w składzie:
-     Paweł Abramczyk - Przewodniczący Komisji
-     Justyna Nowotka - Zastępca Przewodniczącego
-     Radosław Jabłoński - Członek Komisji.

 

§2.

 

1.     Komisja rozpocznie działanie z dniem powołania.

2.     Komisja kończy prace w dniu podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

 

§3.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

 

§4.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 57
11 lipca 2018 12:57 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z226.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 12:56 Adam Koczkodon - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 12:55 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)