Zarządzenia

Zarządzenie Nr 225.2018 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 04 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji

Zarządzenie Nr 225.2018

Wójta Gminy Rząśnik

z dnia 04 czerwca 2018 r.


w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz do wydawania w tych sprawach decyzji


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.994 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 pkt 2, w związku z § 8 ust. 1 oraz ust 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz. 1061), zarządzam co następuje:

§1.

Upoważniam Agatę Kujawa - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku, do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” oraz do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§2.

Upoważniam pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku - Katarzynę Kowalską do prowadzenia postępowań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, w tym także do wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie.

§3.

Upoważniam pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku - Patrycję Ryzińską do prowadzenia postępowań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

§4.

Upoważniam pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśniku - Olgę Kostrzewa do prowadzenia postępowań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”.

§5.

Upoważnienia są ważne do czasu odwołania i wygasają najpóźniej z chwilą ustania stosunku
pracy upoważnionych pracowników.

§6.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2018 13:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Adam Koczkodon
Ilość wyświetleń: 37
11 lipca 2018 13:09 Adam Koczkodon - Dodanie załącznika [z225.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 lipca 2018 13:09 Adam Koczkodon - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)