Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja

INFORMACJA Urząd Gminy w Rząśniku informuje, że 10 listopada 2008 roku (tj.poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy.

Przetarg na sprzedaż działki

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości: 1. Oznaczenie nieruchomości: a) nieruchomość o pow.0,0014 ha oznaczona numerem 217/3 w msc.Lubiel Nowy, gm.Rząśnik cena nieruchomości 560,00 PLN 2. Przeznaczenie nieruchomości: a) tereny zabudowy letniskowej. 3. Termin zagospodarowania...

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2008.09.16 Wójt Gminy Rząśnik na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) informuje, że w dniach od 16 września 2008 do 07 października 2008r w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik będzie wywieszony wykaz lokali przeznaczonych...

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w msc. Rząśnik

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych wraz przynależnym udziałem: 1. Oznaczenie nieruchomości: - lokal nr 1 o pow.55,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 677/4299 części w prawie własności działki 375/8 o obszarze 0,22 ha oraz z takim samym udziałem w częściach...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2008.08.05 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik informuje, że w dniach od 05 sierpnia 2008 do 26 sierpnia 2008r w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik...

Unieważniene przetargu

Wójt Gminy Rząśnik unieważnia przetarg nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz przynależnym udziałem w msc. Rząśnik o poniższej treści: 1. Oznaczenie nieruchomości: - lokal nr 1 o pow.55,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 677/4299 części w prawie własności działki 375/8 o obszarze 0,22 ha oraz z takim samym udziałem...

Obwieszczenie o rozprawie administracyjnej

Rząśnik dnia, 16.06.2008 r. KR/OŚ/7624/2-12/2008 Obwieszczenie o rozprawie Zawiadamiam, zgodnie z art.91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), że w dniu 2 lipca 2008 r o godzinie 12˚˚ w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 3 odbędzie się rozprawa...

Obwieszczenie o terminie rozprawy administracyjnej

Rząśnik dnia,3.06.2008 r. KR/OŚ/7624/2-11/2008 Obwieszczenie o rozprawie Zawiadamiam, zgodnie z art.91 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ), że w dniu 16 czerwca 2008 r o godzinie 12˚˚ w budynku Urzędu Gminy w Rząśniku ul. Jesionowa 3 odbędzie się rozprawa...

Postanowienie w sprawie przeprowadzenia rozprawy administracyjnej

Rząśnik dnia,3.06.2008 r. KR/OŚ/7624/2-10/2008 POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 § 1 ,art. 89 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000 r Nr 98, poz.1071 ze zm.)w związku z art.32 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.( Dz.U. 62, poz. 627 ze zm.)w...