Komunikaty (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2009.10.01 . Wójt Gminy Rząśnik na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) informuje, że w dniach od 02 pażdziernika 2009r do 30 pażdziernika 2009r w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik będzie wywieszony wykaz nieruchomości...

Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2009.08.04 . Wójt Gminy Rząśnik na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) informuje, że w dniach od 04 sierpnia 2009r do 26 sierpnia 2009r w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2009.06.30 Rząśnik, dnia 2009.06.30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 1. Oznaczenie nieruchomości: a) nieruchomość o pow.1164 m2 oznaczona numerem 235/2 w msc. Rząśnik PGR, cena nieruchomości 34 950,00 PLN, b) nieruchomość o pow. 2900 m2 oznaczona numerem 62/14 w msc. Rząśnik PGR, cena nieruchomości...

Unieważniene przetargu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU Działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2009.04.21 Wójt Gminy Rząśnik na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) informuje, że w dniach od 21 kwietnia 2009r do 12 maja 2009r w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik będzie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych...

Przetarg na sprzedaż lokali mieszkalnych w msc. Rząśnik

Wójt Gminy Rząśnik ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych lokali mieszkalnych wraz przynależnym udziałem: 1. Oznaczenie nieruchomości: - lokal nr 1 o pow.55,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 677/4299 części w prawie własności działki 375/8 o obszarze 0,22 ha oraz z takim samym udziałem w częściach...