Komunikaty (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nabór wniosków w ramach Działania 4.3 i Działania 5.1 RPO WM 2007-2013

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jest organem wdrażającym środki z europejskich funduszy strukturalnych na Mazowszu, powołanym na podstawie Uchwały Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego i rozpoczęła działania z dniem 1 lipca 2007 r. Mazowiecka Jednostka Wdra

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2004 r, Nr 261, poz.2603 z póżn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik informuje, że w dniach od 26 października 2010 roku do 17 listopada 2010 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rząsnik będzie wywieszony wykaz nieuchomosci przeznaczonych...

Informacja o Sesji Rady Gminy

W dniu 29 września 2010 r. obradowała Rada Gminy na XLVII Sesji. Głównymi problemami, którymi zajmowała się Rada Gminy to: 1.Informacja o działalności Wójta Gminy miedzy sesjami

INFORMACJA

Wymień dowód osobisty Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm) Art. 40.(39) 1. Posiadacz dowodu osobistego ma ob