Komunikaty (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania studium

Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2003, Nr 80, poz.717 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik informuje o podjęciu przez Radę Gminy Rząśnik uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik Wnioski dotyczące...