Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego

Rząśnik 15.11.2012 r. S.6331.04.2012 OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 10, ust. 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z późn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego dotyczącego sprawy...

„Bilet lotniskowy”

„Bilet lotniskowy” Spółka Koleje Mazowieckie oferuje dwa nowe połączenia kolejowe do Międzynarodowego Portu Lotniczego im. F. Chopina oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego w Modlinie. Z myślą o pasażerach korzystających z lotniska została przygotowana oferta specjalna - „Bilet lotniskowy”. Zakup biletu upoważnia...

Obwieszczenie

ZP.6040.3.2012 Rząśnik, 2012.06.27 OBWIESZCZENIE Stosownie do art.74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa, w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz.1227 ze zm..) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks...

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie -"Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nowe Wielątki - Wielątki Folwark na działkach nr: 172,171/1,173 obręb Nowe Wielątki i działkach nr: 57/5, 57/3, 59, 49/6, 62/1, 61/3, 65/8, 65/10, 78/1, 77/1, 49/4, 89, 66/4, 67/4, 68/13, 75/1 obręb Wielątki Folwark, Gmina Rząśnik" Rząśnik,dnia 14.05. 2012r. S.6220.2.7.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnik o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie

Rząśnik,dnia 14.05. 2012r. S.6220.2.7.2012 Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnik o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...

DECYZJA Nr 1/2012

Rząśnik, dnia 11.05.2012r. Wójt Gminy Rząśnik S.6331.03.2012 DECYZJA Nr 1/2012 Na podstawie art. 105 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2001r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art 29 ustawy z dnia 11 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2012r., Nr 145) Wójt Gminy...