Przetargi (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik.

Rząśnik: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik. Numer ogłoszenia: 306760 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego w formule all risk w ramach realizacji projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki-. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Rząśnik: Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego w formule all risk w ramach realizacji projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo...

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik

Rząśnik: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 257812 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ

Rząśnik, 2010.08.02 Zapytanie Gmina Rząśnik na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007., Nr, 223, poz./1655 ze zm.) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie tablicy według załączonego wzoru. Powyższą usługę należy wykonać do dnia 20 sierpnia 2010...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: Budowa Hali Sportowej we wsi Komorowo - nadzieją na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej miedzy wsią a miastem.

Numer ogłoszenia: 181110 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155026 - 2010 data 02.06.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Świadczenie usług rozliczenia projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki-. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Rząśnik: Świadczenie usług rozliczenia projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności...