Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług mobilnego dostepu do internetu - ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 2972 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 530740 - 2012 data 28.12.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029...

Zapytanie ofertowe na wyłonienie kandydata na kierownika projektu "Internet szanszą rozwoju gminy Rząśnik"

ZAPYTANIE OFERTOWE Na postawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na usługę pełnienia funkcji Kierownika Projektu pn. „Internet szansą rozwoju gminy Rząśnik" realizowanego w ramach Programu...

Świadczenie usług mobilnego dostepu do internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów - II przetarg

Rząśnik: Świadczenie usługi mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów Numer ogłoszenia: 506458 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Rząśnik w 2013 roku

Rząśnik: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie gminy Rząśnik w 2013 roku Numer ogłoszenia: 505456 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Dostawa posiłków do szkół na terenie gminy Rząśnik w 2013

Rząśnik: Dostawa posiłków do szkół na terenie gminy Rząśnik w 2013 roku Numer ogłoszenia: 483796 - 2012; data zamieszczenia: 30.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik...

Ochrona obiektów (monitoring wraz z grupą interwencyjną) na terenie gminy Rząśnik w 2013 roku - WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 469706 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 458316 - 2012 data 19.11.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax. 029...

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-POKL-01/81901/05/V/2012

Rząśnik, 16.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-POKL-01/81901/05/V/2012 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. 29 679 19 20 wew. 39, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl II. Przedmiot zapytania ofertowego Zapytanie...

Świadczenie usług mobilnego dostepu do internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów -WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 464598 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 453336 - 2012 data 15.11.2012 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Usuwanie i utylizacja odpadów azbestowych /eternitu/ z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Rząśnik

Rząśnik: Usuwanie i utylizacje odpadów azbestowych /eternitu/ z pokryć dachowych budynków na terenie Gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 439456 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik w 2012 roku II przetarg

Rząśnik: Modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rząśnik w 2012 roku Numer ogłoszenia: 399314 - 2012; data zamieszczenia: 15.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik...