Przetargi (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Świadczenie usług mobilnego dostepu do internetu - ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 2972 - 2013; data zamieszczenia: 03.01.2013 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Świadczenie usług mobilnego dostepu do internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów - II przetarg

Rząśnik: Świadczenie usługi mobilnego dostępu do internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów Numer ogłoszenia: 506458 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-POKL-01/81901/05/V/2012

Rząśnik, 16.11.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-POKL-01/81901/05/V/2012 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. 29 679 19 20 wew. 39, e

Świadczenie usług mobilnego dostepu do internetu wraz z dostawą i uruchomieniem modemów -WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 464598 - 2012; data zamieszczenia: 21.11.2012 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 453336 - 20

Zapytanie ofertowe na wyłonienie kandydata na świadczenie usług rozliczania projektu

Rząśnik, 06.09.2012r. Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3 07-205 Rząśnik tel. (29) 679-20-91, faks (29) 679-20-99 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) zwracamy

Zapytanie ofertowe na wyłonienie kandydata na kierownika projektu

Rząśnik, 17.09.2012r. Gmina Rząśnik ul. Jesionowa 3 07-205 Rząśnik tel. (29) 679-20-91, faks (29) 679-20-99 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zmianami) zwracam

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową

Rząśnik, 09.08.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS-POKL-01/81901/03/V/2012 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 2