Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku

Rząśnik: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 506112 - 2013; data zamieszczenia: 06.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Dostawa posiłków do szkół na terenie gminy Rząsnik w 2014 roku

Rząśnik: Dostawa posiłków do szkół na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 495470 - 2013; data zamieszczenia: 02.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik...

Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - uczymy sie i rozwijamy z indywidualizacją

Rząśnik: Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją Numer ogłoszenia: 377624 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 375256 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik ,...

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rząśnik dnia 20.08.2013r. Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od września 2013r. do grudnia 2013r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” w ramach...

Remont drogi gminnej w msc. Wólka Przekory

Rząśnik: Remont drogi gminnej w msc. Wólka Przekory, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 321306 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul....

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2013

Rząśnik, 05.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2013 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. 29 679 19 20 wew. 39, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl II. Przedmiot zapytania ofertowego 1. Zapytanie ofertowe...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 120395 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Rząśniku

UWAGA - ZMIENIONY PRZEDMIAR ROBÓT Rząśnik: Przebudowa ulicy Adama Mickiewicza w Rząśniku Numer ogłoszenia: 109561 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 109143 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik...