Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - uczymy sie i rozwijamy z indywidualizacją

Rząśnik: Zakup pomocy dydaktycznych i zestawów komputerowych (laptopów) wraz z dostawą w ramach projektu - Uczymy się i rozwijamy z indywidualizacją Numer ogłoszenia: 377624 - 2013; data zamieszczenia: 17.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia...

Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dostawa oleju opałowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 375256 - 2013; data zamieszczenia: 16.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADR

ZAPYTANIE OFERTOWE

Rząśnik dnia 20.08.2013r. Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2013 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od września 2013r. do grudnia 2013r. w związku

Remont drogi gminnej w msc. Wólka Przekory

Rząśnik: Remont drogi gminnej w msc. Wólka Przekory, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 321306 - 2013; data zamieszczenia: 08.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2013

Rząśnik, 05.07.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2013 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. 29 679 19 20 wew. 39, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl II. Prz

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 109143 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik

Rząśnik: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 92225 - 2013; data zamieszczenia: 28.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Plewica - Rogóźno - Wólka Wojciechówek z gruntowej na asfaltową, gmina Rząśnik"

Rząśnik: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Plewica - Rogóźno - Wólka Wojciechówek z gruntowej na asfaltową, gmina Rząśnik Numer ogłoszenia: 77753 - 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. ...

Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Lubiel

Rząśnik: Zagospodarowanie centrum wsi Nowy Lubiel Numer ogłoszenia: 76097 - 2013; data zamieszczenia: 14.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśn