Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2016”.

Rząśnik: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2016 Numer ogłoszenia: 345398 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Dostawa oleju opałowego do kotlowni olejowych na terenie gminy Rząsnik w sezonie grzewczym 2015/2016

Rząśnik: Dostawa oleju opalowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 159549 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik

Rząśnik: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik Numer ogłoszenia: 273358 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie

Rząśnik: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Porządzie Numer ogłoszenia: 259252 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...

Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2015 - 2016

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik w roku szkolnym 2015 - 2016 Numer ogłoszenia: 193684 - 2015; data zamieszczenia: 30.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...

Modernizacja drogi gminnej Wielątki Folwark - Wielątki Rosochate, gmina Rząśnik

Rząśnik: Modernizację drogi gminnej Wielątki Folwark - Wielątki Rosochate, gmina Rząśnik Numer ogłoszenia: 192926 - 2015; data zamieszczenia: 29.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołystok, gm.Rząśnik, Etap I

Rząśnik: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gołystok, gm.Rząśnik, Etap I. Numer ogłoszenia: 76122 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik...

Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowosci Osiny, gmina Rząsnik

Rząśnik: Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Osiny, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 75864 - 2015; data zamieszczenia: 03.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Dowóz pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2015 roku

Rząśnik: Dowóz pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2015 roku Numer ogłoszenia: 67828 - 2015; data zamieszczenia: 26.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...