Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowoż dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół wraz z opiekunem na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 269600 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014

Rząśnik dnia 05.08.2014r. Zapytanie ofertowe Nr GOPS.0320.01.03.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku zaprasza do składania ofert na zorganizowanie wymienionych poniżej działań w terminie od 25 sierpnia 2014r. do 30 listopada 2014r. w związku z realizacją projektu systemowego „Wyrównanie szans dla bezrobotnych”...

Budowa chodnika w msc. Bielino, gm.Rząśnik

Rząśnik: Budowa chodnika w msc. Bielino, gm.Rząśnik Numer ogłoszenia: 263118 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. J

Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół w Rząśniku - ZMIANA TERINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 270414 - 2014; data zamieszczenia: 13.08.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 167489 - 2014 data 01.08.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Ochudno, gmina Rząśnik

Rząśnik: Rozbudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej w msc. Ochudno, gmina Rząśnik Numer ogłoszenia: 161471 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES

ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2014

Rząśnik, 21.07.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE GOPS.0320.01.02.2014 I. Podmiot składający zapytanie ofertowe: Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku Adres: ul. Jesionowa 3, 07- 205 Rząśnik Osoba do kontaktu: Agata Kujawa Tel. ( 029) 59 29 278, e-mail: srrzasnik@bazagmin.pl II. Przedmiot zapytania ofertowego 1. &nbs

Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik

Rząśnik: Dowóz dzieci do szkół na terenie gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 237108 - 2014; data zamieszczenia: 15.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Wólka Przekory, gm.Rząśnik - zmiana ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 235224 - 2014; data zamieszczenia: 14.07.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 231610 - 2014 data 10.07.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie

Rząśnik: Modernizacja pomieszczeń i placu Domu Kultury w Dąbrowie Numer ogłoszenia: 231168 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina R

Unieważnienie postępowania - Budowa boiska treningowego do gry w piłkę nożną przy Zespole Szkół w Rząśniku - Zmiana ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 225914 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 225046 - 2014 data 04.07.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie,