Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do sieci INTERNET dla 100 przenośnych komputerów wraz z dostawą 100 fabrycznie nowych modemów

Rząśnik: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi bezprzewodowego dostępu do sieci INTERNET dla 100 przenośnych komputerów wraz z dostawą 100 fabrycznie nowych modemów Numer ogłoszenia: 54074 - 2011; data zamieszczenia: 24.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

Wyłonienie kandydata do świadczeń usług rozliczania projektu, Internet szanszą rozwoju Gminy Rząśnik

Rząśnik: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług rozliczania projektu, Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 27558 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Dostawa stu przenośnych komputerów wraz z systemem operacyjnym oraz usługą serwisu

Rząśnik: Dostawę stu przenośnych komputerów wraz z systemem operacyjnym oraz usługą serwisu Numer ogłoszenia: 27514 - 2011; data zamieszczenia: 22.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik.

Rząśnik: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik. Numer ogłoszenia: 306760 - 2010; data zamieszczenia: 27.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego w formule all risk w ramach realizacji projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki-. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

Rząśnik: Kompleksowe ubezpieczenie sprzętu komputerowego w formule all risk w ramach realizacji projektu -Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Rząśnik -realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działania 8.3 -Przeciw działanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion- osi priorytetowej 8. -Społeczeństwo...

Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik

Rząśnik: Wyłonienie kandydata do świadczenia usług kierownika projektu - Internet szansą rozwoju Gminy Rząśnik Numer ogłoszenia: 257812 - 2010; data zamieszczenia: 19.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA...

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WYKONANIE TABLICY INFORMACYJNEJ

Rząśnik, 2010.08.02 Zapytanie Gmina Rząśnik na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007., Nr, 223, poz./1655 ze zm.) zwraca się z prośbą o złożenie oferty na wykonanie tablicy według załączonego wzoru. Powyższą usługę należy wykonać do dnia 20 sierpnia 2010...

PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT: Budowa Hali Sportowej we wsi Komorowo - nadzieją na wyrównanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej miedzy wsią a miastem.

Numer ogłoszenia: 181110 - 2010; data zamieszczenia: 24.06.2010 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 155026 - 2010 data 02.06.2010 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Budowa ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rząśnik PGR.

Rząśnik: Budowa ciągu pieszo - rowerowego na osiedlu mieszkaniowym w miejscowości Rząśnik PGR. Numer ogłoszenia: 46549 - 2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:...

Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez remont i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Rząśnik.

Rząśnik: Poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez remont i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w msc. Rząśnik. Numer ogłoszenia: 37293 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...