Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dowóz pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2016 roku

Rząśnik: Dowóz pospółki wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2016 roku Numer ogłoszenia: 63854 - 2016; data zamieszczenia: 21.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...

Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Trzaskomy w Porządziu o halę sportową z łącznikiem

Numer ogłoszenia: 18123 - 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina...

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2016”.

Rząśnik: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Rząśnik w roku 2016 Numer ogłoszenia: 345398 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia...

Dostawa oleju opałowego do kotlowni olejowych na terenie gminy Rząsnik w sezonie grzewczym 2015/2016

Rząśnik: Dostawa oleju opalowego do kotłowni olejowych na terenie gminy Rząśnik w sezonie grzewczym 2015/2016 Numer ogłoszenia: 159549 - 2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ...

Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik

Rząśnik: Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rząśnik Numer ogłoszenia: 273358 - 2015; data zamieszczenia: 14.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów...