Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Remony budynku ZSP w Rząśniku

Rząśnik: Remont budynku ZSP w Rząśniku Numer ogłoszenia: 183442 - 2014; data zamieszczenia: 30.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik,...

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Plewica, gm.Rząśnik

Rząśnik: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w msc. Plewica Numer ogłoszenia: 181138 - 2014; data zamieszczenia: 29.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rząśnik , ul. Jesionowa...

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VII.2014

Rząśnik, 26.05.2014r. OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.02.VII.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Psycholog, w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Forma zatrudnienia:...

OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VII.2014

Rząśnik, 26.05.2014r. OGŁOSZENIE GOPS.POKL.01.81901.01.VII.2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśniku poszukuje osoby na stanowisko: Doradca zawodowy w projekcie systemowym „Wyrównanie szans dla bezrobotnych” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1. Forma zatrudnienia:...

Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- PONOWNA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Numer ogłoszenia: 144054 - 2014; data zamieszczenia: 29.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 135146 - 2014 data 18.04.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Budowa pięciu placów zabaw przy placówkach oświatowych w Gminie Rząśnik - ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 126466 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74899 - 2014 data 07.04.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 121448 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 112232 - 2014 data 02.04.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej transportu rolnego Nowa Wieś - Nury - Grodziczno - etap II (Nury - Grodziczno) - WAŻNE ZMIANA PRZEDMIARU ROBÓT

ZMIANA OGŁOSZENIA - ZMIANA TERINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Numer ogłoszenia: 89334 - 2014; data zamieszczenia: 17.03.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 49621 - 2014 data 07.03.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina...

Dostawa asortymentu w ramach projektu pod nazwą Rozwijamy usługi edukacyjne dla najmłodszych w Gminie Rząśnik - WAŻNE ZMIANA OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 85746 - 2014; data zamieszczenia: 13.03.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44737 - 2014 data 03.03.2014 r. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Gmina Rząśnik, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, woj. mazowieckie, tel. 029 6792091, 6792100, fax....

Dostawa pospółki i kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku

Rząśnik: Dostawę pospółki i kruszywa wraz z rozplantowaniem na drogi gminne na terenie gminy Rząśnik w 2014 roku Numer ogłoszenia: 58700 - 2014; data zamieszczenia: 19.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....