Zaproszenie do składania ofert


Działając na podstawie Uchwały Nr X.47.2015 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 lipca 2015r. w sprawie emisji obligacji komunlanych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, w związku art. 4 pkt. 3 lit. j ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zaprasza się do składania ofert w pisemnym konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji emitowanych przez Gminę Rząśnik.

Wszystkie istotne informacje warunkujące zasady przeprowadzenia konkursu, w tym kryterium oceny otrzymanych ofert zostały opisane w Ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór Agenta Emisji obligacji komunlanych załaczonego poniżej.


Zaproszenie do składania ofert

Pakiet informacyjny

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 sierpnia 2015 13:26
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paweł Abramczyk
Ilość wyświetleń: 2326
04 sierpnia 2015 13:29 Paweł Abramczyk - Zmiana treści zakładki.
04 sierpnia 2015 13:28 Paweł Abramczyk - Zmiana treści zakładki.
04 sierpnia 2015 13:27 Paweł Abramczyk - Zmiana treści zakładki.