Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 iipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią...

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r.

ZAWIADOMIENIE STAROSTY POWIATU WYSZKOWSKIEGO z dnia 16 lipca 2019 r. Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2018 poz. 2204) Starosta Powiatu Wyszkowskiego...

"Na wsi najlepiej - 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”

Poszukiwane dobre praktyki oferty turystycznej na polskiej wsi – rusza konkurs „Na wsi najlepiej” Rozpoczyna się konkurs Polskiej Organizacji Turystycznej, który ma wyłonić dwanaście najlepszych atrakcji turystyki wiejskiej w Polsce. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się dużym powodzeniem, a wyłonieni laureaci oraz zgłoszone...

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów...