Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY RZĄŚNIK Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2018, poz.2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik przy ulicy Jesionowej 3 został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rząśnik, przeznaczonych do sprzedaży...

KOMUNIKAT

dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik Gmina Rząśnik zawiadamia, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rząśnik Uchwałą Nr LV.272.2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rząśnik, trybu...

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 15 lutego 2019r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej...

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zapraszają wszystkie zainteresowane osoby z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” na bezpłatne szkolenie pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI PRZETWÓRCZE – ZAGRODOWE PRZETWÓRSTWO MLEKA....

Zaproszenie

Zaproszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” serdecznie zaprasza Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne na cykl szkoleń Poświęconych naborowi wniosków w ramach programu Działaj Lokalnie X 2018 Spotkania odbędą się: ... 18.04.2018 godz. 10:00 – Rząśnik Urząd Gminy ul. Jesionowa 3 ... ...