Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik

Możliwość uzyskania przez spółki wodne dotacji z budżetu Gminy Rząśnik Gmina Rząśnik zawiadamia, że zgodnie z podjętą przez Radę Gminy Rząśnik Uchwałą Nr LV.272.2018 z dnia 27 września 2018r. w sprawie zasad i trybu udzielania spółkom wodnym dotacji spółkom wodnym działającym na terenie gminy Rząśnik, trybu...

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 15 lutego 2019r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty ko

ZAPROSZENIE

Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego zapraszają wszystkie zainteresowane osoby z terenu LGD „Równiny Wołomińskiej” na bezpłatne szkolenie pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI PRZETWÓRCZE – ZAGRODOWE PRZETWÓRSTWO MLEKA....

Zaproszenie

Zaproszenie Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” serdecznie zaprasza

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 23 lutego 2018r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publiczn

Narodowy Dzień Świni 2018

Szanowni Państwo, W związku z organizacją II edycji specjalistycznej konferencji dla hodowców i producentów trzody chlewnej „Narodowy Dzień Świni” oraz prośbą firmy InConventus Group o poinformowanie hodowców trzody chlewnej z woj. mazowieckiego o możliwości udziału w ww. wydarzeniu, prosi się o umieszczenie...