Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o pociągu „Słoneczny”

W tegoroczne wakacje już po raz czternasty na tory wyjedzie pociąg „Słoneczny” Kolei Mazowieckich. Będzie kursował codziennie w okresie 23 czerwca – 2 września w relacji Warszawa Zachodnia – Ustka – Warszawa Zachodnia. Zatrzyma się m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Wejherowie, Lęborku i Słupsku. Szczegółowy...

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019 poz. 688) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku m

INFORMACJA ws. debaty nad Raportem o stanie gminy za 2018 rok.

INFORMACJA Przewodniczący Rady Gminy informuje, że na X Sesji Rady Gminy w dniu 27 czerwca 2019r. Wójt Gminy Rząśnik przedstawi Raport o stanie gminy za 2018 rok. Zgodnie z art. 28a § 6 i 7 mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos podczas debaty nad raportem winni złożyć pisemne zgłoszenie poparte minimum 20 podpisami. Zgłoszenia...

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowego obiektu budowlanego - budynku gospodarczego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce o nr ew. 71, Janowo, gm. Rząśnik.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowalnych tj. przebudowę drogi gminnej w msc. Wola Polewna od drogi powiatowej nr 2648W, a także na przebudowę...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WÓJT GMINY RZĄŚNIK Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj.Dz.U.2018, poz.2204 ze zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rząśnik przy ulicy Jesionowej 3 został wywieszony wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Rząśnik, przeznaczonych do sprzedaży...

KOMUNIKAT

dla producentów, dystrybutorów i firm transportowych przemieszczających bulwy ziemniaków na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i do innych państw Unii Europejskiej