Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE

Rząśnik, dnia 23 lutego 2018r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016 poz.1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Rząśnik ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania publiczn

Narodowy Dzień Świni 2018

Szanowni Państwo, W związku z organizacją II edycji specjalistycznej konferencji dla hodowców i producentów trzody chlewnej „Narodowy Dzień Świni” oraz prośbą firmy InConventus Group o poinformowanie hodowców trzody chlewnej z woj. mazowieckiego o możliwości udziału w ww. wydarzeniu, prosi się o umieszczenie...

Zaproszenie na szkolenie

MAZOWIECKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO w WARSZAWIE

Projekt programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

-Projekt- Uchwały Rady Gminy Rząśnik z dnia … listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Rząśnik z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku