Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Rząśnik, dnia 2015.06.23 Wójt Gminy Rząśnik Na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014, poz. 518 ze zm..) informuje, że w dniach od 24 czerwca 2015 roku do 15 lipca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Rząśnik został wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność...

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie informujące, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski” Rząśnik, dnia 16 czerwca 2015 r. S.6220.1.12.2015 Obwieszczenie Wójta...

DECYZJA

` Rząśnik, dnia 16.06.2015 r. S.6220.1.11.2015 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Na podstawie art. 104, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),) oraz art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 73 ust....

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania na planowane do realizacji przedsięwzięcie "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Komorowo, Wólka Przekory, Placusin, Wólka Folwark, w gminie Rząśnik, powiat wyszkowski."

Rząśnik, dnia 28.05. 2015 r. S.6220.1.10.2015 Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnik o zakończeniu postępowania dowodowego Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) uprzejmie informuję, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o...

Postanowienie

Rząśnik, dnia 14.05.2015 r. Wójt Gminy Rząśnik S.6220.1.8.2015 Postanowienie Na podstawie art. 63 ust. 2 , art. 64 ust. 1 , art. 65 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko...