Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

W związku z realizowanymi przez LGD „Równiny Wołomińskiej” programami oraz ogłoszonymi naborami:

W związku z realizowanymi przez LGD „Równiny Wołomińskiej” programami oraz ogłoszonymi naborami: w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w dniach 29 lipca 2014r. do dnia 12 sierpnia 2014r. na działania: Małe Projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Odnowa i rozwój...

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

Znak sprawy: 271.24.2014 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający: Gmina Rząśnik, Województwo mazowieckie, Powiat wyszkowski,ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (29) 59 29 275 
fax: (29) 679 20 99,zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie...

Obwieszczenie

Nr ZP.6733.1.1.2014 Rząśnik, 2014.05.12 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Rząśnik o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r, Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia...

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania

ZP.6040.1.12014 Rząśnik, 2014.05.05 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Stosownie do art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000, nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...

Zapytanie ofertowe - portal

Znak sprawy:271.22.2014 Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy wRząśniku, ul. Jesionowa3, 07-205,w ramach projektu pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151)“, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR. Opis przedmiotu zamówienia: Stworzenie...

Zapytanie ofertowe - konferencja

Znak sprawy: 271.21. 2014 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Organizację...

Zapytanie ofertowe - artykuł

ZP.271.20.2014 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Publikację...

Zapytanie ofertowe - konferencja

Zaproszenie do składania ofert szacunkowych Znak sprawy: 271.19.2014 Zamawiający:Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK (24)“, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej w celu oszacowania wartości zamówienia z należytą...

Zapytanie ofertowe - publikacja artykułów

Zaproszenie do składania ofert szacunkowych Znak sprawy: 271.18.2014 Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Publikację 2 artykułów sponsorowanych”...