Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zawiadomienie o zakończeniu postepowania

ZP.6040.1.12014 Rząśnik, 2014.05.05 ZAWIADOMIENIE o zakończeniu postępowania administracyjnego Stosownie do art.10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tj.Dz.U. z 2000, nr 98, poz.1071 ze zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych...

Zapytanie ofertowe - portal

Znak sprawy:271.22.2014 Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy wRząśniku, ul. Jesionowa3, 07-205,w ramach projektu pn. "Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik (151)“, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR. Opis przedmiotu zamówienia: Stworzenie...

Zapytanie ofertowe - konferencja

Znak sprawy: 271.21. 2014 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Organizację...

Zapytanie ofertowe - artykuł

ZP.271.20.2014 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Publikację...

Zapytanie ofertowe - konferencja

Zaproszenie do składania ofert szacunkowych Znak sprawy: 271.19.2014 Zamawiający:Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, w ramach projektu pn. "STOP WYKLUCZENIU CYFROWEMU W GMINIE RZĄŚNIK (24)“, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej w celu oszacowania wartości zamówienia z należytą...

Zapytanie ofertowe - publikacja artykułów

Zaproszenie do składania ofert szacunkowych Znak sprawy: 271.18.2014 Zamawiający Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR na „Publikację 2 artykułów sponsorowanych”...

Zapytanie ofertowe - nadzór inwestorski

Znak sprawy:271.17.2014 Zapytanie ofertowe Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Gmina Rząśnik, województwo mazowieckie, powiat wyszkowski, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, tel. (+48 29) 679 21 00 wew. 24 fax: (+48 29) 679 20 99, l, zaprasza do złożenia oferty szacunkowej w celu określenia z...

Zapytanie ofertowe - materiały promocyjne

Znak sprawy: 271.16.2014 Zaproszenie do składania ofert Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający: Gmina Rząśnik z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśniku, ul. Jesionowa 3, 07-205 Rząśnik, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR...