Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan priorytetowy dzielnicowgo mł. asp. Grzegorza Niemyskiego

Zakładanym celem do osiągnięcia w okresie od 01.01.2020 roku do 30.06.2020 roku jest zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, a także ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, dewastacji ogólnie dostępnego mienia, zaśmiecania oraz zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie sklepu spożywczego...

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE NABORU NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ 1.Ogłasza się nabór do komisji konkursowej w celu dokonania oceny ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Rząśnik. 2.Komisja konkursowa powoływana...