Rejestr instytucji kultury - Informacja

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA NR 88 A/2012 WÓJTA GMINY RZĄŚNIK z dnia 28.02.2012 r. REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY RZĄŚNIK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nr wpisu do rejestru Data wpisu do rejestru oraz daty kolejnych wpisów Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu Skrócona nazwa...

ZARZĄDZENIE ... w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Rząśnik oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem

ZARZĄDZENIE NR 88 A/2012 WÓJTA GMINY RZĄŚNIK z dnia 28.02.2012 r. w sprawie Rejestru Instytucji Kultury Gminy Rząśnik oraz określenia wzorów dokumentów związanych z rejestrem Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm..), art. 14 ustawy...

Rejestr instytucji kultury - Informacja

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Rząśnik, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i...