Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orla Białego w Komorowie

Zarządzenie Nr 45.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego

Zarządzenie nr 44.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej

Zarządzenie nr 44.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły lub publicznej placówki oświatowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 199

ZARZĄDZENIE NR 43.2019 WÓJTA GMINY RZĄŚNIK z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV.21.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019

ZARZĄDZENIE NR 43.2019 WÓJTA GMINY RZĄŚNIK z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr IV.21.2018 Rady Gminy Rząśnik z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”

Zarządzenie Nr 42.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć, w tym decyzji w sprawach wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunk

Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć oraz decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego

Zarządzenie Nr 41.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie upoważnienia do wydawania rozstrzygnięć oraz decyzji z zakresu świadczenia wychowawczego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca

Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie

Zarządzenie Nr 40.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 01 lipca 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Komorowie Na podstawi

Zarządzenie Nr 39.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw integracyjnych i obywatelskich

Zarządzenie Nr 39.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej dotacje podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw integracyjnych i obywatelskich

Zarządzenie Nr 38.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej

Zarządzenie Nr 38.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt. 2 ustawy z 14 g