Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie wspierania inicjatyw integracyjnych i obywatelskich

Zarządzenie Nr 37.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 12 czerwca 2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Rząśnik w 2019r. w zakresie wspierania inicjatyw integracyjnych i obywatelskich Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz....

Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rząśnik i pracowników jednostek organizacyjnych z powodu upałów

Zarządzenie Nr 36.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Rząśnik i pracowników jednostek organizacyjnych z powodu upałów Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz....

ZARZĄDZENIE NR 31.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

ZARZĄDZENIE NR 31.2019 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33. ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 44 ustawy...