Zarządzenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 22 maja 2020r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Rząśnik i jednostkach organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 30.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 22 maja 2020r. w sprawie przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Rząśnik i jednostkach organizacyjnych. W związku z § 12 Ro

Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy w roku 2019, w tym kwoty deficytu lub nadwyżki, kwoty zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, wykazu udzielonych poręczeń i gwarancji, wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych ,...

Zarządzenie Nr 29.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji obejmującej wykonanie budżetu Gminy w roku 2019, w tym kwoty deficytu lub nadwyżki, kwoty zobowiązań, kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego i udzielonych innym jed

Zarządzenie Nr 28A.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zarządzenie Nr 28A.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 14 maja 2020r. w sprawie powołania Komisji do opiniowania wniosków o dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Zarządzenie nr 27.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 07 maja 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie

Zarządzenie nr 27.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 07 maja 2020r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Bielinie

Zarządzenie nr 26.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 07 maja 2020r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły

Zarządzenie nr 26.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 07 maja 2020r. w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły Na podstawie art. 68 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r

Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego w Rząśniku

Zarządzenie Nr 25.2020 Wójta Gminy Rząśnik z dnia 06 maja 2020 roku w sprawie otwarcia targowiska gminnego w Rząśniku Na podstawie art. 30 ust. 1-i 2 pkt 3 i art.33 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 713) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia ok...