Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR X.55.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rząśnik

UCHWAŁA NR X.55.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu korzystania z hal sportowych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 4 ust....

Uchwala Nr X.54.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik dla obszarów położnych w obrębach geodezyjnych: Bielino, Dąbrowa, Gołystok, Grodziczno, Józefowo, Komorowo, Nowy Lubiel, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek, PGR Rząśnik, Plewica, Porządzie, Rogoźno, Rząśnik, Stary Lubiel, Wielątki, Wielątki Folwark, Wincentowo, Wola Polewna, Wólka Folwark, Wólka Lubielska, Wólka Pr...

Uchwala Nr X.54.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnik dla obszarów położnych w obrębach geodezyjnych: Bielino, Dąbrowa, Gołystok, Grodziczno, Józefowo, Komorowo, Nowy Lubiel, Nury, Ochudno, Osiny, Ostrówek,...

UCHWAŁA NR X.53.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019

UCHWAŁA NR X.53.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust.2 pkt....

Uchwała Nr X.52.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2024

Uchwała Nr X.52.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2024 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.2077)...

UCHWAŁA NR X.51.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

UCHWAŁA NR X.51.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 506) oraz art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia...

UCHWAŁA NR X.50.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok

UCHWAŁA NR X.50.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019, poz.506 ) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz....

Uchwała Nr X.49.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnik wotum zaufania

Uchwała Nr X.49.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rząśnik wotum zaufania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 a i art. 28 aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: §1. Rada Gminy Rząśnik,...