Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR XV.75.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019

Uchwała Nr XV.75.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506 ) oraz art. 211, art

Uchwała Nr XV.74.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2025

Uchwała Nr XV.74.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2025 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (teks jednolity Dz.

UCHWAŁA NR XV.73.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 28 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu

UCHWAŁA NR XV.73.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 28 października 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 u

UCHWAŁA NR XIV.72.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019

UCHWAŁA NR XIV.72.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Rząśnik na rok 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.506 ) oraz art. 211, ar

Uchwała Nr XIV.71.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 września 2019 roku

Uchwała Nr XIV.71.2019 Rady Gminy Rząśnik z dnia 24 września 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rząśnik na lata 2019 - 2025 Na podstawie art. 226, art.227, art. 228, art.230 ust.6 i ar

UCHWAŁA NR XIV.70.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu

UCHWAŁA NR XIV.70.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 24 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszkowskiemu Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019 poz. 506 ze zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt. 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia...

UCHWAŁA NR XIV.69.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Rząśnik

UCHWAŁA NR XIV.69.2019 RADY GMINY RZĄŚNIK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Rząśnik Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia